..vägen mellan presens o futurum… o mors vitae…omgiven av just det, för när jag vänder mig om lämnar jag oxå det som var då men jag är fortfarande i närvaro av det förgångna…ibland finns behovet, lusten, saknaden av att kunna stanna av allt…just när jag vänder mig om…just när jag är mitt i steget o min rotaration får luften omkring mig att virvla runt o då…kanske jag tom känner min andedräkt som kommer ifatt mig…kanske kommer ögonen att fånga bilden som nyss var…

Photo By Me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s