…påkörd eller inte är tanken i ingemansland, där mellan vita linjer..amnestin bestäms av dom som beträder asfalten på båda sidor..frågan är hur långt upp i hierarkin bland hjärnans vindlingar beslutet tas

Photo By Me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s