…håller andan mellan varje andetag

en parentes utan innehåll.

( )

hur kan tomheten däremellan väga så mycket

som en fullastad humla i en garderob

släcker lampan o den faller.

stirrar mig snöblind

på utrymmet mellan dom krökta strecken.

blir sedd som ett ping på radarn

återkommande i korta intervaller

däremellan råder intet.

en stilla skärm av livet

utbredd över årtionden

lämnar svaga spår

som sakta tynar bort.

trädens årsringar är mer bestående

än den enskilda människan.